Metoda Callana
dla dzieci

Metoda Callana

Nauka angielskiego metodą Callana opiera się na konwersacji. Nauczyciel pracuje ze słuchaczami za pomocą techniki pytań i odpowiedzi, przy czym uczniowie powinni odpowiadać na pytania jak najszybciej, nie zastanawiając się zbyt długo. Jednym z założeń jest używanie na lekcji wyłącznie języka obcego. Wprowadzany przez lektora materiał jest wielokrotnie powtarzany, a nauczyciel wyłapuje i natychmiast poprawia błędy popełniane przez uczniów. Dzięki temu metoda Callana przypomina sposób, w jaki język przyswaja małe dziecko – przysłuchując się rozmowom dorosłym i automatycznie powtarzając po nich. Tu właśnie kryje się sekret jej wysokiej skuteczności w nauce języka angielskiego.

Notebook Icon

Zajęcia nie wymagają odrabiania prac domowych ani samodzielnej nauki w domu.

Communication Icon

Metoda Callana opiera się głównie na konwersacji.

Shout Icon

Lektor aktywizuje każdego ucznia do mówienia.

Highfive Icon

W trakcie lekcji nauczyciel dba o utrzymanie energetycznej atmosfery, dzięki czemu utrzymuje koncentrację uczniów na temacie zajęć.

Rotate Icon

W nauce stosuje się system powtarzania każdej partii materiału min. 7 razy.

Puzzle Icon

Jednym z elementów lekcji są zabawy prowadzone w języku angielskim.

Highfive Icon

Każdy poziom kończy się egzaminem ustnym.

Rotate Icon

Na każdej lekcji wprowadza się materiał zawarty na maks. 5 stronach podręcznika.

Puzzle Icon

Lekcje trwają 2 godziny (w tym przerwa).