Angielski dla dorosłych

O metodzie Callana

Metoda Callana została stworzona w 1960 r. przez Robina Callana i była wykorzystywana głównie na potrzeby armii – w celu szybkiego opanowania przez żołnierzy konwersacji w obcym języku. Doskonałe wyniki i wysoka efektywność technik Callana sprawiły, że z czasem zaczęły być one używane również na zwykłych kursach językowych. Dzięki metodzie Callana każdy jest w stanie szybko przyswoić sobie język angielski oraz przełamać bariery w mówieniu czy wręcz myśleniu bezpośrednio w tym języku.

  • Brak czasochłonnych zadań domowych – nauka odbywa się bezpośrednio na zajęciach.
  • Unikalny system powtarzania materiału (każdą lekcję powtarza się min. 7 razy).
  • Na każdej lekcji wprowadzana jest określona partia nowego materiału (maks. 5 stron podręcznika).
  • W razie potrzeby i w zależności od poziomu grupy zwiększyć partie nowego materiału.
  • Każde zajęcia trwają 2 x po 50 minut z 10-minutową przerwą.
  • Lekcje prowadzone przez różnych lektorów, aby uczniowie mogli poznać różne akcenty.

Metoda Callana opiera się na wielokrotnym powtarzaniu małych partii materiału, tak jak widać na diagramie poniżej:

Każde zajęcia składają się z części poświęconej na ćwiczenie mówienia (80 % czasu), pisania (10 % czasu) oraz czytania (10 % czasu). Największy nacisk położony jest więc na swobodną konwersację w obcym języku.

Po zakończeniu określonego poziomu uczniowie powtarzają cały materiał z tego poziomu, a następnie przystępują do ustnego egzaminu sprawdzającego. Każda lekcja ma na celu zaktywizowanie wszystkich uczestników i skłonienie ich do mówienia na zasadzie:

W efekcie ilość czasu poświęcanego przez lektora każdemu studentowi jest proporcjonalna do ilości studentów.

Metoda Callana eliminuje złe przyzwyczajenia, tj. tłumaczenie z języka ojczystego na angielski i odwrotnie, uczenie się reguł gramatycznych czy pewnych sformułowań na pamięć. Podczas trwania zajęć nie można posługiwać się językiem polskim. Ciągła rotacja lektorów chroni słuchaczy przed możliwością przyzwyczajenia się do jednego akcentu.Niezwykle istotne dla skutecznego nauczenia się języka metodą Callana jest regularne uczęszczanie na każde zajęcia, punktualność i aktywne uczestnictwo w lekcji. Nie jest natomiast wymagana samodzielna nauka w domu, odrabianie prac domowych czy przygotowywanie się do zajęć.

Celem, jaki stawia sobie szkoła GB English, jest faktyczne nauczenie naszych kursantów porozumiewania się w języku angielskim, tak aby mogli swobodnie z niego korzystać w pracy, życiu osobistym czy też podczas podróży.