Metoda Callana
dla dzieci

Podczas testu ustnego sprawdzimy poziom angielskiego Twojego dziecka i na tej podstawie

DOPASUJEMY JE DO ODPOWIEDNIEJ GRUPY

Świeże umysły

Ambitne Głowy

erzy

Geniusze